Ông Phúc mập sửa xe và những việc làm lạ đời

Ông Phúc mập sửa xe và những việc làm lạ đời

(PLO)- Tại quận 8 ở TP. HCM có một tiệm sửa xe đặc biệt. Đặc biệt vì những người thợ của tiệm là những thanh niên có hoàn cảnh rất khó khăn hoặc khuyết tật. Họ đã được chủ tiệm cho học nghề miễn phí và tạo công ăn việc làm.
Tiệm sửa xe kỳ lạ giữa Sài Gòn

Tiệm sửa xe kỳ lạ giữa Sài Gòn

(PL)- Kỳ lạ là vì phần lớn thợ sửa xe của tiệm hoặc không lành lặn, hoặc có vấn đề về sức khỏe. tiệm mang lại cuộc sống ổn định cho họ đến khi họ tạo dựng được tiệm riêng…