Ông Mai Cồ ghiền Sài Gòn

Ông Mai Cồ ghiền Sài Gòn

(PL)- Với những bạn trẻ hay ngồi cà phê “bệt” trước nhà thờ Đức Bà, hồ Con Rùa hay Công viên Tao Đàn… rất nhiều người biết đến Mai Cồ.