Trực tuyến: Tư vấn chương trình THCS hệ Tú tài quốc tế

Trực tuyến: Tư vấn chương trình THCS hệ Tú tài quốc tế

Cuộc sống đang đặt ra nhiều yêu cầu thay đổi khi học sinh chuyển tiếp và bước vào giai đoạn thanh niên, trưởng thành. Các em đang ở giai đoạn quyết định về phát triển nhân cách, xã hội, thể chất và trí tuệ, tính tình dễ thay đổi và ham thích tìm tòi. Chương trình THCS Tú tài quốc tế (IBMYP) được thiết kế nhằm giúp học sinh nhận ra ý thức sở hữu trong một thế giới không ngừng biến đổi và ngày càng liên kết xung quanh, đồng thời nuôi dưỡng thái độ học tập tích cực, dành cho học sinh ở độ tuổi từ 11 đến 16.
Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP)

Tìm hiểu chương trình Trung Học Cơ Sở hệ Tú tài Quốc tế (IB MYP)

Cuộc sống trong thế kỷ 21 đặt ra nhiều yêu cầu thay đổi cho học sinh chuyển tiếp qua thời kỳ thanh niên. Các em đang ở giai đoạn quyết định của sự phát triển nhân cách, xã hội, thể chất và trí tuệ, tính dễ thay đổi và ham thích tìm tòi. Chương Trình Trung Học Cơ Sở Tú Tài Quốc Tế (IBMYP) được thiết kế nhằm giúp học sinh nhận ra ý thức sở hữu trong một thế giới không ngừng biến đổi, và ngày càng liên kết xung quanh các em, đồng thời nuôi dưỡng thái độ học tập tích cực.
Từ anh thợ hồ đến thu nhập 1.500 USD/tháng

Từ anh thợ hồ đến thu nhập 1.500 USD/tháng

Người ta mất 12 năm đèn sách cho mảnh bằng tú tài, anh mất 25 năm. Những học kỳ đứt đoạn vì khó khăn cuộc sống, cả vì tai nạn suýt tước đi mạng sống... đều không thể đốn ngã anh.