Dày đặc trạm thu phí trên quốc lộ 1

Dày đặc trạm thu phí trên quốc lộ 1

Hai trạm thu phí nằm cách nhau khoảng 20 km trên địa bàn Đồng Nai sắp đưa vào sử dụng đã phá vỡ quy định “khoảng cách tối thiểu giữa hai trạm thu phí là 70 km”.