Tiêu hủy đàn heo bị nhiễm dịch tả châu Phi của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Làn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Tăng

Dịch tả heo lan rộng, Bộ trưởng Nông nghiệp họp khẩn

(PLO)-Từ ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên được phát hiện ở Hưng Yên, đến nay mới một tháng rưỡi, dịch bệnh nguy hiểm này đã lan 52 huyện ở 17 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ. Việc bảo vệ các địa phương trong Nam, có đàn heo lớn, như Đồng Nai là nhiệm vụ cấp bách.