Vì sao chưa 40 mà như ngoài 60?

Vì sao chưa 40 mà như ngoài 60?

(PL)- Ngoài 40 mà nhìn cứ như hơn 30 một chút là chuyện tuy không nhỏ nhưng cũng không quá khó, theo ý kiến của chuyên gia lão khoa.