Có ‘tiền tươi’ mới được mua cổ phiếu ngân hàng

Có ‘tiền tươi’ mới được mua cổ phiếu ngân hàng

(PL)- Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 19/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014 quy định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nhiều điểm mới.