Đặc khu kinh tế: Thành công và thất bại

Đặc khu kinh tế: Thành công và thất bại

(PL)- Nhiều quốc gia thành công nhưng không ít quốc gia thất bại với mô hình khu đặc quyền kinh tế, vốn đang được kỳ vọng là phép màu của nhiều nước đang phát triển.