Nobel Hòa bình 2022 vinh danh 1 cá nhân, 2 tổ chức

Nobel Hòa bình 2022 vinh danh 1 cá nhân, 2 tổ chức

(PLO)- Nobel Hòa bình năm 2022 được trao cho nhà hoạt động nhân quyền Ales Bialiatski người Belarus, tổ chức nhân quyền Nga Memorial và tổ chức nhân quyền Ukraine - Center for Civil Liberties.