Ông Trump bắt đầu gây sóng gió

Ông Trump bắt đầu gây sóng gió

(PL)- Giám đốc Văn phòng Đạo đức Quốc hội Mỹ khẳng định các biện pháp của ông Trump chưa đủ để tránh xung đột lợi ích.