Gây nổ ở bến xe là khủng bố

Gây nổ ở bến xe là khủng bố

(PLO)- Người thực hiện một hành vi phạm tội vừa có dấu hiệu của tội khủng bố vừa có dấu hiệu của tội khác nhẹ hơn thì bị truy cứu tội khủng bố.