Gần 300.000 doanh nghiệp chỉ còn trên giấy

Gần 300.000 doanh nghiệp chỉ còn trên giấy

Báo cáo với Thủ tướng tại cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp sáng nay (28/4), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho hay có tới 300.000 doanh nghiệp dù đã đăng ký nhưng không còn hoạt động trên thực tế.