Luật sư sẽ hết bị làm khó?

Luật sư sẽ hết bị làm khó?

(PL)- BLTTHS 2015 đã có nhiều thay đổi đáng kể về quyền bào chữa của nghi can, quyền của thân nhân nghi can, quyền của luật sư...