Giải quần vợt Tanimex đột phá về giải thưởng

Giải quần vợt Tanimex đột phá về giải thưởng

(PL)- Lần đầu tiên quần vợt Việt Nam được một đơn vị nằm ngoài hệ thống Liên đoàn Quần vợt tổ chức nhưng giá trị giải thưởng lại thuộc loại kỷ lục của làng banh nỉ Việt Nam.