Thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy

Thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy

(PLO)- Sau khi thuê nhà nghỉ làm địa điểm, bị cáo Quỳnh rủ thêm nhiều người đến sử dụng ma túy, hết lại đi mua thêm.