Về thăm quê nhà Mẹ Tơm - nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng

Về thăm quê nhà Mẹ Tơm - nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng

(PLO)- Túp lều tranh trở thành nơi giấu cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa những năm 40 của thế kỷ XX. Đặc biệt là bộ đồ nghề cắt tóc, hũ sành đựng gạo nuôi cán bộ như Tố Hữu, Lê Tất Đắc... đến nay vẫn còn được lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Mẹ Tơm.