Từ khóa:

#thương lái
Tìm thấy 19 kết quả
Heo loại 2 biến động giá

Heo loại 2 biến động giá

(PLO)- Giá heo hai máu đực vào ngày 20-2 được chiết khấu 3.000 đồng còn 68.500 đồng/kg, từ ngày 21-2 đến nay giá heo hai máu đực tăng lên 74.000 đồng/kg.
Ai thiệt thòi nhất khi giá heo hơi giảm?

Ai thiệt thòi nhất khi giá heo hơi giảm?

(PLO)- Khi nào hệ thống phân phối đủ lớn, người bán có thể khấu hao được các chi phí hằng ngày thì giá từ trang trại đến người tiêu dùng mới không bị đội lên.