Để tuân thủ pháp luật là một nhu cầu

Để tuân thủ pháp luật là một nhu cầu

(PL)- BS Nguyễn Khắc Viện viết trong cuốn tự truyện kể rằng có lần ông dẫn một giáo sư nổi tiếng người Pháp tham quan Hà Nội, khi đến chân cầu Long Biên nhìn thấy tấm biển đề “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Luật sư phải là tấm gương thượng tôn pháp luật

Luật sư phải là tấm gương thượng tôn pháp luật

(PL)- “Với chiến lược phát triển từ nay đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, nghề luật sư (LS) Việt Nam sẽ có được vị trí, vai trò không chỉ là một nghề nghiệp tự do, hoạt động độc lập trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật mà còn góp phần làm nên diện mạo của nền dân chủ của đất nước”.
Xây dựng TP thượng tôn pháp luật

Xây dựng TP thượng tôn pháp luật

(PL)- Xây dựng TP thượng tôn pháp luật, đó thực sự là một thuộc tính, chuẩn mực, tính chất, mục tiêu của một TP văn minh, hiện đại, XHCN.
Giám sát quyền lực công để phòng, chống tham nhũng

Giám sát quyền lực công để phòng, chống tham nhũng

Vừa qua công luận quan tâm nhiều đến các vụ công ty tư vấn giao thông Nhật Bản hối lộ cho quan chức ngành đường sắt Việt Nam hơn 80 triệu yen để trúng gói thầu tư vấn dự án đường sắt đô thị số 1 tại Hà Nội.