Cần giáo dục khả năng thấu cảm cho học sinh

Cần giáo dục khả năng thấu cảm cho học sinh

(PL)- Quan sát nền giáo dục phổ thông của chúng ta trong thời gian dài vừa qua, dễ dàng nhận thấy các em học sinh (HS) gần như tập trung vào việc học các môn khoa học rất nhiều.