Thịt sạch tươi ngon đậm tình sum họp

Thịt sạch tươi ngon đậm tình sum họp

Từ nay đến 5-10 tại 43 cửa hàng Vissan diễn ra chương trình Vissan- Thịt sạch tươi ngon, đậm tình sum họp với  nhiều ưu đãi dành cho khách hàng.