Nét đẹp thời gian của Cột cờ 150 tuổi ở Sài Gòn

Nét đẹp thời gian của Cột cờ 150 tuổi ở Sài Gòn

(PLO) - Nhắc đến Sài Gòn xưa sẽ thật sự thiếu sót nếu người ta không nói đến cây cột cờ đầu tiên của cả thành phố. Sài Gòn 300 năm tuổi thì cột cờ này đã có tới 150 năm xuyên xuốt cùng chiều dài thời gian.