Năm 2019, giá điện sẽ tăng?

Năm 2019, giá điện sẽ tăng?

(PL)- Theo Bộ Công Thương, giá điện năm 2019 có thể tăng nhưng lượng điện vẫn đủ cho sản xuất, sinh hoạt.