‘Rủi ro tham nhũng trong BOT là lớn nhất’

‘Rủi ro tham nhũng trong BOT là lớn nhất’

(PL)- “Nếu BOT được triển khai tốt, chặt chẽ sẽ đem lại lợi ích cho mọi quốc gia. ngược lại, nếu nới lỏng sẽ nảy sinh ra tham nhũng rất lớn và lớn nhất trong các loại tham nhũng...”.