Chiến sĩ nhà giàn đã nhận quà tết

Chiến sĩ nhà giàn đã nhận quà tết

(PL)- Sáng 17-1, sau gần hai ngày đêm hải trình liên tục, hai tàu HQ-621 và HQ-609 đã đến hai cụm nhà giàn Ba Kè và Phúc Nguyên mang quà tết từ đất liền cho các chiến sĩ ở đây.