Thủy Tinh có đồng minh

Thủy Tinh có đồng minh

Chứng kiến các công trình mọc lên như nấm trên vùng quản lý của đối thủ, Thủy Tinh khoái trá cười ha hả, bơi sang nhà Hà Bá rủ nhậu.
Thiên Lôi đi học việc

Thiên Lôi đi học việc

Sự mất tích bí ẩn của Thiên Lôi nhiều ngày nay khiến cả thiên đình đứng ngồi không yên.