Bà Quyết Tâm truy Sở Văn hóa TP.HCM về hát cải lương

Bà Quyết Tâm truy Sở Văn hóa TP.HCM về hát cải lương

(PLO)- “42 năm sau giải phóng mà không đề xuất được cái gì hết. Ở đây không đổ hết trách nhiệm cho Sở Văn hóa đâu mà trách nhiệm thuộc tất cả chúng ta” - Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nói.