Síp thu hồi 45 'hộ chiếu vàng'

Síp thu hồi 45 'hộ chiếu vàng'

(PLO)- Chính phủ Síp quyết định chính thức tước hộ chiếu của 45 người nhận quốc tịch thông qua một chương trình đầu tư đầy tai tiếng.