Thu tiền tác quyền: Cần một liên minh… khách sạn

Thu tiền tác quyền: Cần một liên minh… khách sạn

(PL)- Vấn đề nhầm lẫn và khiến dư luận phản ứng mạnh hiện nay là việc thu tiền chồng chéo. Khách sạn đã trả tiền dịch vụ truyền hình cáp, tại sao phải trả tiền tác quyền âm nhạc nữa?