Thua độ World Cup, trộm liền 3 xe máy

Thua độ World Cup, trộm liền 3 xe máy

(PLO)- Chỉ qua 2 lần nổi máu đỏ đen, số tiền Phong thua đã là 65 triệu đồng. Bí tiền trả nợ, người nghĩ tới việc trộm cắp và thực hiện luôn 3 vụ.