Một ông chủ tiệm ĐTDĐ kêu oan

Một ông chủ tiệm ĐTDĐ kêu oan

(PL)- Vụ án kéo dài gần ba năm nay vì CQĐT, VKS chưa chứng minh được chủ tiệm ĐTDĐ khi mua ĐTDĐ có biết rõ đó là của gian hay không.