Nhà hàng tiếp khách Trung Quốc, từ chối khách Việt?

Nhà hàng tiếp khách Trung Quốc, từ chối khách Việt?

(PL)- Ngày 14-4, ông Trần Hữu Lý, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết các cơ quan chức năng tỉnh đang kiểm tra, xử lý hiện tượng một số nhà hàng, cửa hiệu ở Nha Trang (Khánh Hòa) chỉ tiếp khách Trung Quốc (TQ), không tiếp khách người Việt.