Thu tiền tác quyền âm nhạc qua tivi là đúng!

Thu tiền tác quyền âm nhạc qua tivi là đúng!

(PL)- Cục Bản quyền tác giả cần có tuyên bố hoặc thông báo công khai về cơ sở pháp lý của việc yêu cầu khách sạn trả tiền để giải tỏa tình trạng không rõ ràng hiện nay.