Tuyển thủ quốc gia, U-20 mê sân ‘phủi’

Tuyển thủ quốc gia, U-20 mê sân ‘phủi’

(PL)- Không cầu kỳ như V-League, không ban bệ, không quan điều hành sân chơi này mà chỉ mấy anh PV thể thao mê banh bóng kết hợp với những nhà chuyên môn trẻ bị đì ở VFF, họ đến với nhau và “đẻ” ra sân đá “phủi” nổi đình nổi đám nhiều năm nay.