Tên trộm kỳ cục

Tên trộm kỳ cục

Trộm được đồ, Tài gọi điện thoại cho nạn nhân: "Tôi trộm được toàn bộ tài sản của ông. Giờ ông có muốn chuộc lại thì chuẩn bị 5,2 triệu đồng đưa lên đây. Ok nhé".