Điều trị suy giảm trí nhớ

Điều trị suy giảm trí nhớ

(PL) - Nhiều người cho rằng chuyện hôm nay quên một việc, mai quên một việc là bình thường bởi công việc quá nhiều. Trong khi đó, đây chính là dấu hiệu đầu tiên của việc suy giảm trí nhớ.
Từ chiếc áo ăn cắp

Từ chiếc áo ăn cắp

Khái niệm ăn cắp vốn xấu ở đây trở thành tiêu chuẩn tốt, đẳng cấp đẹp!