Côn đồ tình yêu

Côn đồ tình yêu

“Cậu ta là một thanh niên đã nhẫn tâm dùng dao đâm con tôi 10 nhát; khi thấy con tôi nằm gục xuống đất, cậu ta còn nắm tóc kéo lên đâm thêm một nhát nữa vào cổ. Con tôi chết mà không trăng trối được gì. Vì thế xin đừng nói lời xin lỗi với tôi!”.