Phim Việt bắt đầu biết...đánh đấm

Phim Việt bắt đầu biết...đánh đấm

(PL)- Từ đầu năm đến nay, với những phim Việt đã ra rạp, khán giả có quyền hy vọng xa hơn cho mặt bằng phim Việt và xa hơn nữa là một dòng phim hành động Việt.