Những câu nói ấn tượng khó quên của ông Nguyễn Bá Thanh

Những câu nói ấn tượng khó quên của ông Nguyễn Bá Thanh

(PLO)- “Tôi đã nói là làm, không có chuyện chạy làng”; Đà Nẵng không có chuyện chạy chọt”; “Là cán bộ, công chức phải có tấm lòng với dân. Nhưng tấm lòng đó phải thể hiện bằng hành động chứ không thể nói suông được”… là những câu nói đầy ấn tượng về trách nhiệm của một nhà lãnh đạo đối với dân, với nước của ông Nguyễn Bá Thanh.