Luân chuyển 44 cán bộ cấp cao: Làm tốt sẽ thăng chức

Luân chuyển 44 cán bộ cấp cao: Làm tốt sẽ thăng chức

“Các đồng chí được luân chuyển đợt này đã xác định đi là để rèn luyện, vì vậy họ rất phấn khởi vì được đánh giá đúng, được quy hoạch và nhìn thấy xu hướng phát triển”- ông Trần Lưu Hải, Phó trưởng ban Tổ chức trung ương.