Hãy hỏi chú đường ray!

Hãy hỏi chú đường ray!

- Xin chào đoàn tàu, rất nhiều người ca ngợi sự đóng góp của anh đối với nền kinh tế. Anh thấy sao?