Trẻ tâm thần mơ làm họa sĩ

Trẻ tâm thần mơ làm họa sĩ

(PLO)-  Trừ những khi lên cơn kích động, bình thường những trẻ bị bệnh tâm thần khá hiền lành, dễ gần và có ước mơ như bao trẻ khác.