Nhìn thấy sóng hấp dẫn sẽ tìm thấy tình yêu?

Nhìn thấy sóng hấp dẫn sẽ tìm thấy tình yêu?

Tôi cũng cược rằng Khoa học và Tâm linh đã có mối quan hệ mật thiết với nhau kể từ thuở khai thiên lập địa, khi Vũ trụ mới được hình thành. Sóng hấp dẫn khiến trí tưởng tượng của tôi càng thêm mơ mộng về cách người ta tìm thấy Tình Yêu.