Hoan hô trọng tài Ngô Duy Lân

Hoan hô trọng tài Ngô Duy Lân

(PLO)-Trọng tài Ngô Duy Lân đã thực hiện sơ cứu để ngăn chặn tình hình có thể tệ hơn nhiều với cầu thủ Thiện Đức...