Thiếu tiền, trộm cả xe đào nặng hàng tấn đậu bên đường

Thiếu tiền, trộm cả xe đào nặng hàng tấn đậu bên đường

Trong lúc đi xe máy dạo quanh trên các con đường thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai để tìm “mồi”, Thọ và Sơn phát hiện một xe đào bánh xích đang đậu bên vệ đường không có ai trông coi nên quyết định lấy cắp và thuê xe cẩu chở về Bình Định tiêu thụ.