Đàn ông Việt Nam sẽ… ế

Đàn ông Việt Nam sẽ… ế

(PLO)- "Trong những năm 2000, Việt Nam bắt đầu xảy ra tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS), biểu hiện bằng tỉ số giới tính khi sinh (TSGTKS) khá cao, liên tục tăng và nghiêng về trẻ em trai".