Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật hội

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật hội

(PL)- Chiều qua (24-9), UBTV Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật về hội. Trình bày tờ trình dự án Luật về hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết: Dự thảo Luật về hội gồm tám chương, 38 điều.