Những cánh tay cột Dải băng đỏ

Những cánh tay cột Dải băng đỏ

(PL)- Dải băng đỏ là biểu tượng quốc tế của sự quan tâm của cộng đồng dành cho những người đang sống với căn bệnh HIV.