Truy tố cựu tổng giám đốc VN Pharma

Truy tố cựu tổng giám đốc VN Pharma

(PL)- Thuốc giả, không dùng để chữa bệnh cho người nhưng các bị can vẫn nhập và nâng khống giá, sau đó đấu thầu để các lô thuốc này vào bệnh viện.