'TP.HCM nên xóa sạch tên đường để đặt lại'

'TP.HCM nên xóa sạch tên đường để đặt lại'

(PLO)- "Chuyện xóa sạch tên đường rồi đặt lại một lần không tốn người, không mất thời gian nếu ta đừng bày vẽ họp lên họp xuống. Chỉ cần giao cho một người, công khai danh tính và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu phạm phải sai lầm".