Ly hôn: Đâu phải muốn là được

Ly hôn: Đâu phải muốn là được

(PL)- Chính cha mẹ của anh H. và chính quyền địa phương nơi anh H. sinh sống đều xác nhận với tòa rằng vợ chồng anh không có mâu thuẫn gì lớn.